Wielki Tydzień i Świeta Zmartwychwstania Pańskiego.

  Dziękujemy Panu Bogu za czas przeżytych świąt. W liturgii uobecnily się najświętsze tajemnice naszej wiary: męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. To wszystko także dzięki zaangażowaniu Sióstr zakonnych, parafian i przybylych tu na święta Gości. Dziękując wszystkim za wspólnie przeżyte święta, przedstawiamy kilka zdjęć obrazujący ten święty czas.