Sakramenty i posługa

Strona ta zawiera potrzebne informacje oraz wymagania dotyczące sakramentów lub posługi duszpasterskiej na terenie Parafii p.w. św. Ap. Piotra i Pawła.

Chrzest

 1. Sakrament chrztu powinno się przyjmować w swojej parafii
  (decyduje o tym miejsce  zameldowania).
 2. Chrzest należy zgłosić miesiąc wcześniej.
 3. Rodzice winni przedłożyć akt urodzenia dziecka.
 4. Przedstawić kandydatów na rodziców chrzestnych.
 5. Rodzice chrzestni: muszą być katolikami, którzy wcześniej przyjęli sakrament bierzmowania. Muszą również przedłożyć od swojego Księdza Proboszcza: zaświadczenie, że mogą pełnić funkcję ojca chrzestnego lub matki chrzestnej.
 6. Rodzice dziecka i rodzice chrzestni biorą udział w konferencji przygotowującej do chrztu.
 7. Kandydaci do sakramentu chrztu św. z innej parafii, winni przedłożyć zezwolenie od swego Księdza Proboszcza na chrzest poza własna parafią.

Pierwsza Komunia Święta

Normy  diecezjalne

 1. Do Pierwszej Komunii Świętej dopuszcza proboszcz parafii.
 2. Dolną granicą wiekową jest ukończony 7 rok życia.
 3. Poniżej ukończonych 14 lat proboszcz parafii dopuszcza kandydata na wniosek jego rodziców bądź innych opiekunów prawnych.
 4. Proboszcz dopuszcza kandydata,  stwierdzając, że spełnia on następujące wymogi:
 • jest ochrzczony (świadectwo chrztu). Gdy nie jest ochrzczony, należy we współpracy z rodziną zorganizować najpierw katechumenalne przygotowanie do przyjęcia Chrztu Świętego,
 • ma rozeznanie, że w Komunii Świętej przyjmuje Ciało Pana Jezusa, a nie opłatek,
 • osobistym aktem wiary uznaje Żywą Obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie,
 • ma osobiste pragnienie przyjmowania Ciała Pańskiego,
 • ma rozeznanie co do istoty grzechów oraz co do cnót chrześcijańskich, a także osobiście pragnie w duchowej współpracy z Panem Bogiem postępować na drodze sakramentalnego pojednania, wyrzekając się swoich grzechów i osiągając chrześcijańskie cnoty,
 • jest wolny od grzechów ciężkich.

Istnieją  dwie formy przystępowania do Pierwszej Komunii Świętej: indywidualna (rodzinna) lub grupowa. Grupowa organizowana jest jeden raz w roku, w terminie wiosennym, zgodnie ze zwyczajem miejscowym w parafii. Zgłoszenia kandydatów do grupowej I Spowiedzi Św. oraz I Komunii Św. winny być dokonane przez rodziców około jednego roku przed, by umożliwić przygotowanie duchowe i liturgiczne zarówno kandydatom, jak też ich rodzinom.

Normy parafialne

 1. Rodzice zgłaszają dzieci od kl. II we wrześniu na początku roku szkolnego wypełniając deklaracje. Wcześniej wraz z dziećmi uczestniczą w życiu Kościoła (niedzielna Msza Św.,  katecheza szkolna).
 2. Rodzice zobowiązani są do przedstawienia ks. proboszczowi metryki chrztu dziecka.
 3. Przygotowanie bezpośrednie przebiega  dwubiegunowo :
 • w parafii  (Msze Św. inicjacyjne – zawsze w II niedzielę  miesiąca. Po Mszy Św. spotkanie z rodzicami i dziećmi – odpowiedzialny ks. proboszcz),
 • na katechezie w szkole (odpowiedzialna siostra katechetka).

Bierzmowanie

Normy diecezjalne

 1. Obowiązuje trzy letnie przygotowanie – uczestnictwo w życiu Kościoła
  (niedzielna Msza Św.,  katecheza szkolna).

Normy parafialne

 1. Młodzież i rodzice zgłaszają  gotować bezpośredniego  przygotowania do sakramentu
  w kl. gimnazjum, wypełniając deklaracje we wrześniu na początku roku szkolnego.
 2. Kandydat do bierzmowania zgłasza się z metryką chrztu.
 3. Przygotowanie  przebiega następująco:
 • w parafii (Msze Św. Inicjacyjne zawsze III niedziela miesiąca;
  po Mszy Św. spotkanie i katecheza – odpowiedzialny ks. proboszcz),
 • na katechezie w szkole (odpowiedzialna siostra katechetka),
 • spotkania z rodzicami (we wrześniu, w Wielkim Poście  i przed bierzmowaniem).

Sakrament małżeństwa

 1. Sakrament małżeństwa sprawowany jest w parafii, gdzie jedna ze stron jest zameldowana lub w innej parafii na podstawie licencji wydanej przez jednego z proboszczów narzeczonych.
 2. Kandydaci do małżeństwa winni zgłosić się w kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed zawarciem małżeństwa.
 3. Narzeczeni powinni przedłożyć następujące dokumenty:
 • dowody osobiste,
 • świadectwa chrztu (ważne jest do 6 m-cy od daty wystawienia),
 • świadectwo odbytych nauk przedmałżeńskich,
 • zaświadczenie z USC (gdy ma być zawierany ślub konkordatowy),
  ważne jest 3 miesiące od daty wystawienia.

Nauki przedmałżeńskie odbywają się w ustalonym indywidualnie terminie.
Poradnictwo rodzinne odbywa się w parafii Macierzyństwa NMP w Trzebiatowie.

 Sakrament pokuty

W kościele parafialnym

 • Dyżur w konfesjonale w tygodniu codziennie – pół godziny przed Mszą Św.
 • I piątek miesiąca – pół godziny przed każdą Mszą Św.
  (w sezonie turystycznym – godzina przed Mszą Św.)

W kościele filialnym w Robach

 • 15 min przed Mszą Św.
 • I piątek miesiąca – pół godz. przed Mszą Św.

 Sakrament Namaszczenia Chorych

 • Sakrament chorych sprawowany jest na życzenie chorego w domu, szpitalu lub świątyni.
 • Chorych odwiedza kapłan w domach w każdą I-wszą sobotę miesiąca od godz.10.00 lub w razie potrzeby w innym czasie. Chorego należy zgłosić wcześniej w kancelarii parafialnej lub w zakrystii.

W  domu, gdzie przebywa chory, należy  przygotować: stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece. Wszyscy obecni w domu gromadzą się z kapłanem na modlitwę za chorego.

Chrześcijański pogrzeb

Prawo do pogrzebu kościelnego przysługuje wszystkim wiernym zmarłym. Kościół na pierwszym miejscu zaleca pochówek ciał do ziemi, nie zabrania jednak kremacji (jeśli nie została wybrana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej; liturgia jednak musi być sprawowana przed kremacją). Kodeks Prawa Kanonicznego określa wypadki, w jakich wierny jest pozbawiony prawa do pogrzebu kościelnego. Pogrzebu kościelnego powinni być pozbawieni:

 • notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy,
 • osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej,
 • inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych.

Wymagany dokument przy zgłoszeniu pogrzebu – Akt zgonu wydany przez USC.
Ustalenie ceremonii pogrzebowej na cmentarzu wymaga wcześniejszego ustalenia
z księdzem.