Psalm 53 śpiewany w języku Jezusa

Gruziński chór wykonuje Psalm 53 w języku Aramejskim. W tym języku mówił Jezus.

Rzekł głupi w sercu swoim:
„Nie ma Boga”.
Dopuszczają się czynów występnych, przewrotnych i haniebnych,
nie ma nikogo, kto by czynił to, co dobre.
Bóg spogląda z wysokości na synów człowieczych,
by zobaczyć, czy jest [pośród nich] ktoś rozumny,
który by szukał Boga.
Ale wszyscy zeszli na manowce, wszyscy zwyrodnieli,
nie ma nikogo, kto by czynił dobrze,
nie ma ani jednego.
Czyż nie przyjdzie opamiętanie na tych, którzy czynią nieprawość,
którzy zjadają swój chleb, żerując na moim ludzie,
ale do Boga się nie zwracają?
Struchleją przeto z przerażenia,
choć nie będzie powodu do przerażenia.
Bóg bowiem rozproszy kości tych, którzy cię oblegają;
wstydem się okryją, gdyż Bóg ich odrzuci.
Oby z Syjonu nadeszło wybawienie dla Izraela!
Gdy Jahwe odmieni losy swego ludu,
weselić się będzie Jakub, radować się będzie Izrael.

Podziel się

  • Facebook
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

wakacje-bog-stworzyl-i-odkupil

Koniec wakacji jest okazją do wdzięczności Panu Bogu za czas wypoczynku, a jednocześnie prośbą o potrzebne łaski w nowym roku szkolnym.

 pamiętaj 

– spowiedź święta : Mrzeżyno/ I piątek miesiąca 02 września od godz. 16.00 lub inny dzień powszedni/ , Roby i Rogowo /niedziela przed Mszą Św./

  Msza Św. z błogosławieństwem uczniów i poświęceniem tornistrów  niedziela 04 września godz. 11.30.Zapraszamy wszystkich uczniów, nauczycieli ,wychowawców, pracowników szkoły  i rodziców do wspólnej modlitwy.

Podziel się

  • Facebook
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS