Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny przed uroczystym posiłkiem

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

 Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

 Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

 Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

 Wszyscy: Amen.

 Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

 Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

 

Wszyscy: Amen.

Domowe Rekolekcje Wielkopostne

W sobotę, 21. marca, usłyszeliśmy o śmierci wybitnego kaznodziei i rekolekcjonisty, księdza Piotra Pawlukiewicza. Informacja ta napełniła bólem serca wszystkich, którzy go znali, słuchali Słowa Bożego, które głosił.

Odszedł do Domu Ojca w wyjątkowym czasie. To czas Wielkiego Postu – czas głoszenia rekolekcji. W tym roku jednak świątynie nasze świecą pustkami. Czas ten, czas słuchania Bożego Słowa, musimy spędzać w domach.

Chcielibyśmy prosić, drodzy bracia i siostry, byście w tym Wielkim Poście, gdy rekolekcje w naszej parafii zostały odwołane, zaprosili do swych domów śp. ks. Piotra Pawlukiewicza. Posłuchajcie Ewangelii, którą głosił. Spróbujcie odbyć te wyjątkowe rekolekcje z tym kapłanem, który od soboty Boga ogląda już nie przez zasłonę wiary, lecz twarzą w twarz.

Umieszczony poniżej link prowadzi do zbioru homilii śp. ks. Piotra Pawlukiewicza w serwisie YouTube. Znajdź każdego dnia chwilę, by jednej takiej homilii posłuchać, może z rodziną, może w samotności.

Biblioteka homilii śp. ks. Piotra Pawlukiewicza

Liturgia rodzinna

 

Liturgia Rodzinna

Nabożeństwu temu przewodniczy (P), jeśli jest to możliwe, ojciec rodziny. Zachęcamy do modlitwy wspólnotowej w rodzinie, lecz jeśli nie jest to możliwe, można je odprawić indywidualnie. W tym trudnym czasie przypominamy także i zachęcamy do regularnej modlitwy osobistej, w tym pacierzowej.

P: W Imię Ojca, i Syna, i Ducha Św.

W: Amen.

P: Módlmy się: Duchu Święty, otwórz nasze serca na uzdrawiające działanie Bożego Słowa. Spraw, byśmy oświeceni Bożą Mądrością tak przemieniali nasze życie, by miłość i pokój zapanowały w naszym domu, i w nim pozostały. Amen

P: Słuchajmy słów Chrystusa:

Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.  Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest Chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a pomarli. Kto spożywa ten Chleb, będzie żył na wieki

Oto Słowo Pańskie

W: Chwała Tobie Chryste

P: Niech słowa Ewangelii świętej zgładzą nasze grzechy.

P: Pokornie prośmy Pana, by wzbudził w nas prawdziwy żal za grzechy. Jeśli skruszeni prosić będziemy o miłosierdzie, Pan zmiłuje się nad nami

W: Spowiadam się Bogu wszechmogącemu, i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem – myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana, Boga naszego.

P: Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący, i odpuściwszy nam grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen

P: Przekażmy sobie znak pokoju.

P: Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego Słowu, prośmy Go o duchowy Chleb z nieba, który ma moc uzdrawiać i karmić dusze nasze:

W: Ojcze nasz…

Tu może nastąpić wspólna pieśń eucharystyczna lub wielkopostna.

P: Niech nas Bóg błogosławi, strzeże od wszelkiego zła, i doprowadzi do życia wiecznego.

W: Amen