adwent

Adwent – Przyjdź Panie Jezu!

Rozpoczynamy adwent, czas radosnego i pełnego ufności oczekiwania na przyjście naszego Pana. Chcemy odpowiedzieć na wezwanie Jezusa byśmy czuwali i byli gotowi na Jego nadejście. Specjalną formą naszego adwentowego skupienia niech będą Msze Święte roratnie. Zapraszamy we wszystkie dni powszednie o godz. 16.00. Dzieci i młodzież zapraszamy w sposób szczególny w środę i czwartek. Nie zapomnijcie lampionów! 😉

Podziel się

  • Facebook
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Psalm 53 śpiewany w języku Jezusa

Gruziński chór wykonuje Psalm 53 w języku Aramejskim. W tym języku mówił Jezus.

Rzekł głupi w sercu swoim:
„Nie ma Boga”.
Dopuszczają się czynów występnych, przewrotnych i haniebnych,
nie ma nikogo, kto by czynił to, co dobre.
Bóg spogląda z wysokości na synów człowieczych,
by zobaczyć, czy jest [pośród nich] ktoś rozumny,
który by szukał Boga.
Ale wszyscy zeszli na manowce, wszyscy zwyrodnieli,
nie ma nikogo, kto by czynił dobrze,
nie ma ani jednego.
Czyż nie przyjdzie opamiętanie na tych, którzy czynią nieprawość,
którzy zjadają swój chleb, żerując na moim ludzie,
ale do Boga się nie zwracają?
Struchleją przeto z przerażenia,
choć nie będzie powodu do przerażenia.
Bóg bowiem rozproszy kości tych, którzy cię oblegają;
wstydem się okryją, gdyż Bóg ich odrzuci.
Oby z Syjonu nadeszło wybawienie dla Izraela!
Gdy Jahwe odmieni losy swego ludu,
weselić się będzie Jakub, radować się będzie Izrael.

Podziel się

  • Facebook
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS