Z radością informuje, że  budowa  organów w kościele parafialnym, została zakończona.

Zapraszam wszystkich na prezentacje instrumentu

w niedzielę  16 grudnia o godz.15.00.

Prezentacji organów dokona ks. kan. Marek Prusiewicz wraz z uczennicą swojej szkoły organistowskiej. W programie będą zaprezentowane utwory organowe ukazujące możliwości instrumentu.  W drugiej części wspólnie zaśpiewamy kolędy.

Niech to będzie nasze przygotowanie do radosnych świat. Swoją obecność zapowiedział budowniczy organów p. Artur Kaczmarek- organomistrz z Poznania.

Co warto wiedzieć o Adwencie

Adwent to czas przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Nazwa pochodzi z języka łacińskiego od słowa „adventus” oznaczającego „przyjście” [chodzi o przyjście – narodzenie Jezusa]. W szerszym znaczeniu to przypomnienie o ostatecznym przyjściu Jezusa przy końcu świata. W pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczynamy w Kościele nowy rok liturgiczny.Adwent trwa  cztery niedziele poprzedzające Wigilię.

Czy w Adwencie można urządzać zabawy?

Czwarte przykazanie kościelne nakazuje, by w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach. Adwent nie jest czasem pokuty, ale radosnym oczekiwaniem na narodzenie Jezusa. Okres ten związany jest jednak z modlitwą i refleksją nad życiem, w aspekcie ostatecznego przyjścia Jezusa przy końcu świata. Mimo, iż nie ma w Adwencie prawnego zakazu  to jednak zgodnie z tradycją wierni powstrzymują się od organizowania zabaw i  uroczystości, które trudno pogodzić z czuwaniem i  skupieniem .

Na czym polega adwentowe czuwanie?

Chrześcijańska czujność to życie zgodne z przykazaniami i Ewangelią, której fundamentem jest modlitwa i  kontakt z Bogiem; uczestnictwo w Eucharystii oraz częste korzystanie z sakramentu pokuty. Zgodnie z tradycją dzieci przychodzą do kościoła z lampionami symbolizującymi czuwanie. Lampiony nawiązują do ewangelicznej przypowieści o pannach roztropnych i nierozsądnych. Ich światło wyraża radość z oczekiwanego narodzenia Jezusa.

Czym są roraty?

To Msza ku czci Najświętszej Marii Panny, odprawiana codziennie [oprócz niedziel i uroczystości] przez cały Adwent, najczęściej rano, przed świtem, dziś coraz częściej wieczorem. Msza roratnia rozpoczyna się przy wyłączonych światłach; jedynie świece i lampiony rozpraszają mrok panujący w kościele.  Słowo „Roraty” pochodzi z łacińskiej pieśni na wejście: „Rorate coeli desuper”, co znaczy: „Niebiosa, spuśćcie rosę”. Rosa symbolizuje łaski otrzymane dzięki przyjściu Jezusa na ziemię i przyjęciu przez niego ludzkiej natury. Pieśń ta jest zapowiedzią zbawienia, którego dokona Nowonarodzony Jezus.

Zwyczaje związane z roratami

Obok ołtarza znajduje się „Roratka”, czyli świeca przewiązana białą wstążką, symbolizująca Maryję. Jej światło zapowiada przyjście światła pełnego i ostatecznego, którym jest narodzony Jezus. Przed ołtarzem znajduje się wieniec z czterema świecami, oznaczającymi poszczególne niedziele Adwentu, które zapala się z upływem kolejnych tygodni.

Uroczystość Chrystusa Króla

Ostatnia niedziela roku Kościelnego to Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Zgromadźmy się tego dnia jak najliczniej w naszych świątyniach, by podziękować Panu Jezusowi za dar naszego odkupienia dokonany na krzyżu.  Chrystus wodzem,Chrystus Królem- tak śpiewamy w religijnej pieśni. Powierzmy siebie,nasze rodziny i naszą parafie Chrystusowi Królowi w nadchodzącym roku Kościelnym, który rozpocznie się za tydzień I niedzielą adwentu.

W przyszłą niedziele 11 listopada świętować będziemy w całej naszej Ojczyźnie 100  rocznicę Odzyskania  Niepodległości. W tym dniu zapraszamy wszystkich do modlitwy  w intencji Ojczyzny, szczególnie na Msze św. o godz.11.30.Po Mszy  św. zostanie odsłonięta  jubileuszowa tablica pamiątkowa i przy dźwiękach hymnu państwowego wciągnięta zostanie na maszt nasza narodowa flaga.

Uroczystość Wszystkich Świętych – 1 listopada (czwartek)

  • Msze Święte :  Mrzeżyno godz. 9.00, 11.30. Roby  9.00,
  • O godz. 13.00 Msza Św na cmentarzu w Trzebiatowie.

Dzień Zaduszny – 2 listopada (piątek)

Msze Święte:Mrzeżyno  godz.16.30  Roby  godz.16.30

Wypominki

Od 2 listopada przez cały miesiąc po każdej Mszy Św modlitwa wspominkowa .

Odpust zupełny

w pierwszych ośmiu dniach listopada, czyli o odpuście zupełnym. Możemy skutecznie pomóc duszom w czyśćcu cierpiącym, uzyskując w ich intencji odpust zupełny. Można go zyskać raz na dzień dla jednej duszy w czyśćcu cierpiącej. Aby uzyskać taki odpust od południa Uroczystości Wszystkich Świętych do północy Dnia Zadusznego należy nabożnie odwiedzić kościół lub kaplicę i odmówić tam modlitwę”Ojcze nasz…” i „Wierzę w Boga…”.

W dniach od 1 do 8 XI – codziennie można także uzyskać odpust zupełny za nawiedzenie cmentarza z równoczesną modlitwą za zmarłych. W celu uzyskania odpustu zupełnego dla dusz w czyśćcu cierpiących trzeba również spełnić zwykłe warunki: być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię świętą i pomodlić się w intencjach Ojca Świętego (np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo lub dowolnie wybrana modlitwa). Wymagane jest też wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego.

Msze św.za zmarłych

zachęcamy do zamawiania Mszy Św za zmarłych, zwłaszcza swoich bliskich.Każdy z nich oczekuje naszej pomocy.Niech to będzie  wyraz naszej  pamięci,wdzięczności , miłości i pomocy wobec nich.