Wielki Tydzień i Święta Wielkanocne w liturgii parafii

N I E D Z I E L A    P A L M O W A

Mrzeżyno    9.00,  11,30   z  procesją     Roby  10.15   Rogowo  13.30

W I E L K I    C Z W A R T E K

Msza Święta Wieczerzy Pańskiej                             godz. 1800

Adoracja Najświętszego Sakramentu             do     godz. 2000

W I E L K I   P I Ą T E K

Koronka do Bożego Miłosierdzia                               godz. 15.00

Liturgia  Męki Pańskiej /Roby- kościół filialny/           godz. 1630

 Droga Krzyżowa                                                          godz.17.30

Liturgia  Męki Pańskiej                                              godz. 1800

Adoracja Najświętszego Sakramentu             do     godz. 2000

W I E L K A    S O B O T A

Adoracja Najświętszego Sakramentu              godz. 900 – 2000  

/porządek adoracji wg ulic i wspólnot dołączony jest do ogłoszeń /

Liturgia Wigilii Paschalnej                                      godz. 1800

 

Ś W I Ę C E N I E    P O K A R M Ó W 

Roby 10.15  .  Rogowo  11.00    Mrzeżyno   12.00   i  15.30

 

W I E L K A N O C

  Mrzeżyno –  6 00  REZUREKCJA,    11.30    i    16.30

                                        Roby            7 30

                                        Rogowo     10 15

P O N I E D Z I A Ł E K    W I E L K A N O C N Y

                                       Mrzeżyno  9.00,11.30,

                                       Roby  10.15,

                                       Rogowo 10.15