Uroczystości pogrzebowe śp. sióstr Edyty i Teresy

Za nami czas pożegnania z drogimi nam Siostrami Edytą i Teresą. Czas trudny, bo miały swoje miejsce w naszych sercach. Miejsce to trudno będzie nam zapełnić. Był to jednak także czas piękny i wartościowy. W takich chwilach ludzie pokazują co w nich najpiękniejsze. Widać ile w nich dobra, miłości i wrażliwości. Za tę dobroć i wrażliwość pragniemy dziś podziękować. I za wspólną modlitwę za drogie Siostry.

Śmierć czcigodnych Sióstr dotknęła nie tylko naszą parafialną rodzinę, lecz także wielu ludzi i wiele wspólnot w całej Polsce. Zachęcamy do przeczytania Strona Sióstr Służek