Odpust ku czci świętych apostołów Piotra i Pawła

W najbliższy czwartek, 29. czerwca, obchodzić będziemy uroczystość św. apostołów Piotra i Pawła. W naszej wspólnocie ten dzień jest dniem wyjątkowym – to nasz parafialny odpust. Do wspólnego świętowania zapraszamy wszystkich Parafian oraz drogich gości.
Nasze świętowanie rozpoczniemy o godzinie 19.00 wystawieniem Najświętszego Sakramentu, chwilą cichej adoracji oraz nabożeństwem czerwcowym. Następnie, o godzinie 19.30, sprawować będziemy uroczystą Mszę Świętą. Na zakończenie wszyscy uczestnicy liturgii będą mogli oddać cześć relikwiom św. Jana Pawła II, następcy św. Piotra Apostoła.

Na koniec garść informacji na temat tej uroczystości wyjętych z Martyrologium Rzymskiego:
„W Rzymie święci się dzisiaj narodziny błogosławionych apostołów Piotra i Pawła, których umęczono tego samego roku i dnia za panowania cesarza Nerona. Pierwszego w tymże mieście przybito do krzyża, głową na dół, pochowano go na Watykanie, a czci go cały krąg ziemi. Drugiemu ścięto głowę, pochowano go na drodze prowadzącej do Ostii, cześć zaś oddaje mu się taką samą.”
Świętego Piotra, księcia apostołów, ustanowił Zbawiciel Swoim następcą na ziemi; na nim zbudował Swój Kościół. Piotr żyje w dalszym ciągu w swoich następcach, w papieżach rzymskich. Słusznie staje obok niego „Apostoł narodów”, św. Paweł, ten najdoskonalszy wzór dla każdego misjonarza. Po cudownym nawróceniu się w drodze do Damaszku nie ustaje w swej gorliwości, by głosić Chrystusa ukrzyżowanego wszystkim narodom. Dokonuje najśmielszych podróży po całym państwie rzymskim, znosi zniewagi, biczowanie, kamienowanie, gorzeje na ciele i na duchu, jeden cel jego życia: Chrystus. Dla Niego w końcu przelewa swoją krew.
W księgach Nowego Testamentu naukę św. Piotra mamy zawartą w dwóch jego listach i w ewangelii św. Marka, zaś naukę św. Pawła w jego przebogatych w natchnioną treść 14 listach.
źródło: msza.net