Liturgia rodzinna

 

Liturgia Rodzinna

Nabożeństwu temu przewodniczy (P), jeśli jest to możliwe, ojciec rodziny. Zachęcamy do modlitwy wspólnotowej w rodzinie, lecz jeśli nie jest to możliwe, można je odprawić indywidualnie. W tym trudnym czasie przypominamy także i zachęcamy do regularnej modlitwy osobistej, w tym pacierzowej.

P: W Imię Ojca, i Syna, i Ducha Św.

W: Amen.

P: Módlmy się: Duchu Święty, otwórz nasze serca na uzdrawiające działanie Bożego Słowa. Spraw, byśmy oświeceni Bożą Mądrością tak przemieniali nasze życie, by miłość i pokój zapanowały w naszym domu, i w nim pozostały. Amen

P: Słuchajmy słów Chrystusa:

Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.  Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest Chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a pomarli. Kto spożywa ten Chleb, będzie żył na wieki

Oto Słowo Pańskie

W: Chwała Tobie Chryste

P: Niech słowa Ewangelii świętej zgładzą nasze grzechy.

P: Pokornie prośmy Pana, by wzbudził w nas prawdziwy żal za grzechy. Jeśli skruszeni prosić będziemy o miłosierdzie, Pan zmiłuje się nad nami

W: Spowiadam się Bogu wszechmogącemu, i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem – myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana, Boga naszego.

P: Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący, i odpuściwszy nam grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen

P: Przekażmy sobie znak pokoju.

P: Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego Słowu, prośmy Go o duchowy Chleb z nieba, który ma moc uzdrawiać i karmić dusze nasze:

W: Ojcze nasz…

Tu może nastąpić wspólna pieśń eucharystyczna lub wielkopostna.

P: Niech nas Bóg błogosławi, strzeże od wszelkiego zła, i doprowadzi do życia wiecznego.

W: Amen