Ferie w Mrzeżynie – podsumowanie

022

W tym tygodniu od 19-tego do 23-ego w naszej miejscowości odbywały się ferie, które zostały przygotowane przez naszą parafię oraz OSP Mrzeżyno. Prawie dwudziestka dzieci uczestniczyła w wielu ciekawych zajęciach w naszej parafii, które to poprzedzała codzienna modlitwa. Natomiast w przerwach między blokami tematycznymi otrzymywały wszystkie ciepły posiłek, ufundowany i przygotowany przez nasze Siostry.

Każdego dnia odbywały się warsztaty teatralno-artystyczne, których zwieńczeniem była przygotowana przez dzieci inscenizacja wiersza „Rzepka” Juliana Tuwima. Na przedstawienie zostali zaproszeni rodzice oraz dziadkowie. Spektakl wypadł rewelacyjnie. Warto tu nadmienić o wielkim zaangażowaniu dzieci i rodziców w przygotowanie kostiumów. Natomiast po spektaklu wszyscy spotkali się na skromnym poczęstunku.

Natomiast OSP Mrzeżyno przygotowała różnego typu warsztaty tematyczne. Odbyły się następujące zajęcia: spotkanie ze strażakami, animacje sportowe i wspinaczka na ściance, kurs pierwszej pomocy, zabawy linowe w lesie, zajęcia basenowe. Dzieciaki uczestniczyły we wszystkich zajęciach bardzo chętnie i z wielkim zaangażowaniem.

Dziękujemy wszystkim za wielkie serce i chęci pomocy przy organizacji zajęć. Szczególnie dziękujemy OW Venus za bezpłatne udostępnienie basenu, MCS Mrzeżyno za bezpłatne udostępnienie hali sportowej i ścianki wspinaczkowej oraz Panu burmistrzowi Zdzisławowi Matusewiczowi za dotację na zakup pączków i drożdżówek. Dzięki współpracy powyższych instytucji oraz pracy wolontariuszy udało się zrealizować tygodniowe zajęcia dla dzieci, za które rodzice zapłacili jedynie symboliczne 10 zł wpisowego (pieniądze wykorzystano na zakup materiałów plastycznych).