Przyjęcie do grona ministrantów.

W Uroczystość Chrystusa Króla ,podczas  Mszy Św.do grona ministrantów zostało przyjętych 5 kandydatów. Tomek, Stanisław, Dominik, Szymon i Sebastian  złożyli przyrzeczenie gorliwej służby przy ołtarzu i otrzymali z rąk ks. proboszcza  pelerynki. Życzymy by wypełniali swoje zobowiązania jak najpilniej i byli zachętą dla innych chłopców do wstępowania w szeregi ministrantów.