Ogłoszenia duszpasterskie na II niedziele Wielkiego Postu -25.02.2024

Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce:

Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację arcybiskupa Andrzeja DZIĘGI z posługi arcybiskupa metropolity szczecińsko-kamieńskiego i mianował administratora apostolskiego archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej sede vacante w osobie biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego Zbigniewa ZIELIŃSKIEGO

Warszawa, 24.02 2024 roku. + Antonio Guido Filipazzi Nuncjusz Apostolski w Polsce.

1.Dziś II Niedziela Wielkiego Postu.  Pod hasłem” W Kościele jesteśmy wspólnotą misyjną” modlitwą i swoją ofiarą chcemy wspierać dzieło misyjne Kościoła. Przy wyjściu ze świątyni   można będzie złożyć do puszki swoją ofiarę na ten cel.

2.Msze Św. w tygodniu do czwartku wg stałego porządku w kaplicy, w piątek i sobotę w kościele.

3..Zapraszamy do udziału w nabożeństwach pokutnych. DROGA KRZYŻOWA w piątek 16.30, GORZKIE ŻALE- niedziela po Mszy św. o 9.00.

4.Przez cały Wielki post będą do nabycia świece Caritas na stół wielkanocny. .