Domowe Rekolekcje Wielkopostne

W sobotę, 21. marca, usłyszeliśmy o śmierci wybitnego kaznodziei i rekolekcjonisty, księdza Piotra Pawlukiewicza. Informacja ta napełniła bólem serca wszystkich, którzy go znali, słuchali Słowa Bożego, które głosił.

Odszedł do Domu Ojca w wyjątkowym czasie. To czas Wielkiego Postu – czas głoszenia rekolekcji. W tym roku jednak świątynie nasze świecą pustkami. Czas ten, czas słuchania Bożego Słowa, musimy spędzać w domach.

Chcielibyśmy prosić, drodzy bracia i siostry, byście w tym Wielkim Poście, gdy rekolekcje w naszej parafii zostały odwołane, zaprosili do swych domów śp. ks. Piotra Pawlukiewicza. Posłuchajcie Ewangelii, którą głosił. Spróbujcie odbyć te wyjątkowe rekolekcje z tym kapłanem, który od soboty Boga ogląda już nie przez zasłonę wiary, lecz twarzą w twarz.

Umieszczony poniżej link prowadzi do zbioru homilii śp. ks. Piotra Pawlukiewicza w serwisie YouTube. Znajdź każdego dnia chwilę, by jednej takiej homilii posłuchać, może z rodziną, może w samotności.

Biblioteka homilii śp. ks. Piotra Pawlukiewicza