Błogosławionych Świąt!

Oto Słowo Ciałem się stało! Słowo miłości Boga, Słowo do Ciebie wypowiedziane przed wiekami, dziś przyszło by z Tobą zamieszkać. Niech pozostanie z Tobą i Twoimi bliskimi już na zawsze.
Niech betlejemskie Światło rozjaśni wszelkie Wasze ciemności.

„Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.
Ten biały kruchy opłatek, pszenna kruszyna chleba,
a symbol wielkich rzeczy, symbol pokoju i nieba.
Na ziemię w noc wtuloną, Bóg schodzi jak przed wiekami.
Braćmi się znowu poczyńmy, przebaczmy krzywdy, gdy trzeba.
Podzielmy się opłatkiem, chlebem pokoju i nieba.”

Cyprian Kamil Norwid, „Opłatek”

Z najserdeczniejszymi życzeniami –
ks. proboszcz Wojciech Helak i ks. wikariusz Sławomir Lichodziejewski