Uroczystość Wszystkich Świętych – 1 listopada (czwartek)

  • Msze Święte :  Mrzeżyno godz. 9.00, 11.30. Roby  9.00,
  • O godz. 13.00 Msza Św na cmentarzu w Trzebiatowie.

Dzień Zaduszny – 2 listopada (piątek)

Msze Święte:Mrzeżyno  godz.16.30  Roby  godz.16.30

Wypominki

Od 2 listopada przez cały miesiąc po każdej Mszy Św modlitwa wspominkowa .

Odpust zupełny

w pierwszych ośmiu dniach listopada, czyli o odpuście zupełnym. Możemy skutecznie pomóc duszom w czyśćcu cierpiącym, uzyskując w ich intencji odpust zupełny. Można go zyskać raz na dzień dla jednej duszy w czyśćcu cierpiącej. Aby uzyskać taki odpust od południa Uroczystości Wszystkich Świętych do północy Dnia Zadusznego należy nabożnie odwiedzić kościół lub kaplicę i odmówić tam modlitwę”Ojcze nasz…” i „Wierzę w Boga…”.

W dniach od 1 do 8 XI – codziennie można także uzyskać odpust zupełny za nawiedzenie cmentarza z równoczesną modlitwą za zmarłych. W celu uzyskania odpustu zupełnego dla dusz w czyśćcu cierpiących trzeba również spełnić zwykłe warunki: być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię świętą i pomodlić się w intencjach Ojca Świętego (np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo lub dowolnie wybrana modlitwa). Wymagane jest też wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego.

Msze św.za zmarłych

zachęcamy do zamawiania Mszy Św za zmarłych, zwłaszcza swoich bliskich.Każdy z nich oczekuje naszej pomocy.Niech to będzie  wyraz naszej  pamięci,wdzięczności , miłości i pomocy wobec nich.