Lato powitało wszystkich odpoczywających na wakacjach piękną słoneczna pogodą. Goście i parafianie mieli również okazję ubogacenia swego ducha poprzez trwające od 6 lipca/ I piątek miesiąca / przez cały tydzień  „Misje u stóp Krzyża”. Dziś prezentujemy kilka pamiątkowych fotografii . Niech będą okazją  do przypomnienia tych chwil modlitwy przy relikwiach Krzyża świętego  i krzyżu misyjnym św.Ottona.