Uroczystość Chrystusa Króla

Ostatnia niedziela roku Kościelnego to Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Zgromadźmy się tego dnia jak najliczniej w naszych świątyniach, by podziękować Panu Jezusowi za dar naszego odkupienia dokonany na krzyżu.  Chrystus wodzem,Chrystus Królem- tak śpiewamy w religijnej pieśni. Powierzmy siebie,nasze rodziny i naszą parafie Chrystusowi Królowi w nadchodzącym roku Kościelnym, który rozpocznie się za tydzień I niedzielą adwentu.