Święto Bożego Ciała w fotografii.

„Twoja cześć, chwała,nasz wieczny Panie –  na  wieczne czasy niech nie ustanie.     Tobie dziś dajem, z rzeszą tych ludzi   – pokłon i pienie,my,Twoi słudzy.”

     Mieszkańcy i Goście odpoczywający w Mrzeżynie, uczestnicząc w Uroczystej Mszy Świętej i procesji ulicami naszej miejscowości, oddali należną  cześć Chrystusowi   oraz prosili o błogosławieństwo.