Ogłoszenia duszpasterskie na XXIV niedziele zwykłą.

1.Dziś Kościół w Polsce rozpoczyna tydzień modlitwy o chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży. Ten obowiązek spoczywa nade wszystko na rodzicach, których zachęcamy do wprowadzania swoich dzieci w modlitwę, systematyczny udział  w niedzielnej Eucharystii i życie sakramentalne.

2 W przyszłą niedziele ,w dniu św. Stanisława Kostki,  na zakończenie tygodnia modlitw o chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży na Mszy św. o  godz.11.30 spotkanie z rodzicami  którzy chcą w tym roku  przygotować swoje dzieci do I komunii św.

3.Przypominamy że z niedzielnej Eucharystii możemy korzystać w sobotę o 16.30,a w niedziele o godz. 9.00, 11.30  i  16.30  ,  w  tygodniu o godz. 16.30. Spowiedź św. w dni powszednie pól godz. przed Msza św.

4.W środę przypada  Uroczystość Podwyższenia Krzyża św. Niech to święto uwrażliwia nas na troskę o przydrożne i domowe krzyże . W  czwartek  przypada Wspomnienie MB Bolesnej .

5.W przyszłą niedziele w kościele filialnym w Robach Msza św. dożynkowa o godz.10.15.

6.W sobotę 22 października planowana jest pielgrzymka do Szczecina ,do sanktuariów związanych z objawieniami MB. Fatimskiej. Szczegółowe informacje i zapisy u p. Marii  /Roby p. Renata /