OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XXIII NIEDZIELE ZWYKŁĄ 10.09.2023

1.Dziś Kościół w Polsce rozpoczyna tydzień modlitwy o chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży. Ten obowiązek spoczywa nade wszystko na rodzicach, których zachęcamy do wprowadzania swoich dzieci w modlitwę, systematyczny udział w niedzielnej Eucharystii i życie sakramentalne. Niech rodzina Ulmów wyniesiona dziś do chwały ołtarzy będzie przykładem i wzorem takiego wychowania. Przy tej okazji przypominamy także że przygotowanie do I komunii św. rozpoczynamy już od pierwszej klasy. W przyszłą niedziele na Mszy św. o godz.11.30 będzie pierwsze spotkanie z rodzicami dzieci kl. III którzy rozpoczną bezpośrednie przygotowanie do I komunii św. 

2.  Z niedzielnej Eucharystii możemy korzystać w sobotę o 16.30, a w samą niedziele Msz św sprawowane są o godz.  9.00, 11.30 i 16.30, w tygodniu Msza św o godz. 16.30. Spowiedź św. w dni powszednie pól godz. przed Msza św. 

3.W czwartek przypada Uroczystość Podwyższenia Krzyża św. Niech to święto uwrażliwia nas na troskę o przydrożne i domowe krzyże. W piątek przypada Wspomnienie MB Bolesnej.

4.Kościól Szczecińsko kamieński rozpoczyna nowenną uroczyście sprawowaną w każdej parafii, przygotowującą nas na jubileusz 900 leci misji Sw. Ottona apostoła tych ziem. Modlitwa nowennowa będzie sprawowana każdego 14 dnia miesiąca po Mszy św. Do wspólnej modlitwy serdecznie wszystkich zapraszamy.