Ogłoszenia duszpasterskie na V niedziele Wielkiego Postu

1.Msze Św. w tygodniu: w czwartek godz.8.00 w pozostałe dni o godz.16.30 .Do czwartku ze względu na prace przy kościele  będą sprawowane w kaplicy domu rekolekcyjnego.

 2.Nabożeństwo drogi Krzyżowej w piątek o godz. 16.30 /Roby czwartek godz. 16.30/

 3.Przyszła niedziela jest już niedzielą Męki Pańskiej, Niedzielą Palmową rozpoczynającą obchody Wielkiego Tygodnia. Poświęcenie palm na wszystkich Mszach Św. Msza Św .

 4.Przy wyjściu z kościoła jest do nabycia prasa katolicka. Zbierane są również ofiary na kwiaty do Bożego Grobu.