Co warto wiedzieć o Adwencie

Adwent to czas przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Nazwa pochodzi z języka łacińskiego od słowa „adventus” oznaczającego „przyjście” [chodzi o przyjście – narodzenie Jezusa]. W szerszym znaczeniu to przypomnienie o ostatecznym przyjściu Jezusa przy końcu świata. W pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczynamy w Kościele nowy rok liturgiczny.Adwent trwa  cztery niedziele poprzedzające Wigilię.

Czy w Adwencie można urządzać zabawy?

Czwarte przykazanie kościelne nakazuje, by w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach. Adwent nie jest czasem pokuty, ale radosnym oczekiwaniem na narodzenie Jezusa. Okres ten związany jest jednak z modlitwą i refleksją nad życiem, w aspekcie ostatecznego przyjścia Jezusa przy końcu świata. Mimo, iż nie ma w Adwencie prawnego zakazu  to jednak zgodnie z tradycją wierni powstrzymują się od organizowania zabaw i  uroczystości, które trudno pogodzić z czuwaniem i  skupieniem .

Na czym polega adwentowe czuwanie?

Chrześcijańska czujność to życie zgodne z przykazaniami i Ewangelią, której fundamentem jest modlitwa i  kontakt z Bogiem; uczestnictwo w Eucharystii oraz częste korzystanie z sakramentu pokuty. Zgodnie z tradycją dzieci przychodzą do kościoła z lampionami symbolizującymi czuwanie. Lampiony nawiązują do ewangelicznej przypowieści o pannach roztropnych i nierozsądnych. Ich światło wyraża radość z oczekiwanego narodzenia Jezusa.

Czym są roraty?

To Msza ku czci Najświętszej Marii Panny, odprawiana codziennie [oprócz niedziel i uroczystości] przez cały Adwent, najczęściej rano, przed świtem, dziś coraz częściej wieczorem. Msza roratnia rozpoczyna się przy wyłączonych światłach; jedynie świece i lampiony rozpraszają mrok panujący w kościele.  Słowo „Roraty” pochodzi z łacińskiej pieśni na wejście: „Rorate coeli desuper”, co znaczy: „Niebiosa, spuśćcie rosę”. Rosa symbolizuje łaski otrzymane dzięki przyjściu Jezusa na ziemię i przyjęciu przez niego ludzkiej natury. Pieśń ta jest zapowiedzią zbawienia, którego dokona Nowonarodzony Jezus.

Zwyczaje związane z roratami

Obok ołtarza znajduje się „Roratka”, czyli świeca przewiązana białą wstążką, symbolizująca Maryję. Jej światło zapowiada przyjście światła pełnego i ostatecznego, którym jest narodzony Jezus. Przed ołtarzem znajduje się wieniec z czterema świecami, oznaczającymi poszczególne niedziele Adwentu, które zapala się z upływem kolejnych tygodni.