1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych – Kościół  uroczyście upamiętnia rzesze znanych i nieznanych świętych. Kościół cieszy się, że bardzo wielu zmarłych przebywa u Boga w niebie. Podkreśla w tym dniu, że wszyscy są powołani do świętości i każdy z nas ma na to szansę. Tylko od nas samych zależy, w jakim stopniu przyjmiemy od Boga dar świętości.

2 listopada – Dzień Zaduszny – czyli Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych  to czas pamięci i modlitwy za zmarłych krewnych i przyjaciół. Od wieków w tym dniu nawiedzano groby bliskich. Nie zapominajmy też, że jest to dzień modlitwy za tych, którzy w czyśćcu przygotowują się do chwały nieba.

Uroczystość Wszystkich Świętych – 1 listopada (środa)

  • Msze Święte :  Mrzeżyno godz. 9.00, 11.30. Roby  9.00, Rogowo  10.15
  • O godz. 13.00 Msza Św na cmentarzu w Trzebiatowie.

Dzień Zaduszny – 2 listopada (czwartek)

Msze Święte:Mrzeżyno  godz.16.30  Roby  godz.16.30

Wypominki

Od 2 listopada przez cały miesiąc po każdej Mszy Św modlitwa wspominkowa .

Odpust zupełny

   w pierwszych ośmiu dniach listopada, czyli o odpuście zupełnym. Możemy skutecznie pomóc duszom w czyśćcu cierpiącym, uzyskując w ich intencji odpust zupełny. Można go zyskać raz na dzień dla jednej duszy w czyśćcu cierpiącej. Aby uzyskać taki odpust od południa Uroczystości Wszystkich Świętych do północy Dnia Zadusznego należy nabożnie odwiedzić kościół lub kaplicę i odmówić tam modlitwę”Ojcze nasz…” i „Wierzę w Boga…”.

  W dniach od 1 do 8 XI – codziennie można także uzyskać odpust zupełny za nawiedzenie cmentarza z równoczesną modlitwą za zmarłych. W celu uzyskania odpustu zupełnego dla dusz w czyśćcu cierpiących trzeba również spełnić zwykłe warunki: być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię świętą i pomodlić się w intencjach Ojca Świętego (np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo lub dowolnie wybrana modlitwa). Wymagane jest też wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego.