Ogłoszenia duszpasterskie na XXIII niedziele zwykłą – 09.09.2018

1.Dziś rozpoczyna się Tydzień modlitw o chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży. Polecajmy wszystkich uczniów i nauczycieli Bogu  wypraszając Jego błogosławieństwo w nowym roku szkolnym.

2.Przypominam, że Msze Św. w niedziele sprawowane są: godz. 9.00, 11.30  i  16.30  ,  w  tygodniu o godz. 16.30.

3.W piątek 14 września przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Oddając cześć Chrystusowi za dar zbawienia  dokonany na drzewie Krzyża, prośmy o potrzebne nam siły w dźwiganiu  naszych codziennych krzyży. Niech to święto przypomina również naszą troskę  o przydrożne i przy kościelne krzyże.

4.W sobotę  przypada wspomnienie MB. Bolesnej

5.W przyszłą niedziele w kościele filialnym w Robach na Mszy Św. o godz.10.15 dziękować będziemy za tegoroczne zbiory i prosić o błogosławieństwo w codziennej pracy na roli.

6.Również w przyszłą niedzielę na Mszy Św. O godz.11.30 będziemy się modlić za s. Edytę i s. Teresę które tutaj przez wiele lat posługiwały w naszej wspólnocie i zginęły w wypadku samochodowym w drodze do Mrzeżyna. Po Mszy Św. poświęcimy i odsłonimy tablice  upamiętniającą obie siostry.