Ogłoszenia duszpasterskie na II niedziele zwykłą – 14.01.2018

1.Wszystkim rozpoczynającym czas ferii zimowych życzymy miłego i bezpiecznego wypoczynku, przypominając o obowiązkach chrześcijańskiego życia.

2.Msze Św. w tygodniu będą sprawowane  w kościele w następującym porządku :  we wtorek  o godz. 8.00 , w pozostałe dni  o godz.16.30

3.W czwartek 18 stycznia we  wszystkich  Kościołach chrześcijańskich rozpoczyna się  Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Zachęcam  do modlitwy , by wszyscy chrześcijanie zjednoczyli się w jednej owczarni, pod zwierzchnictwem jednego pasterza.

4.Dobiegła końca tegoroczna kolęda. Bardzo serdecznie dziękujemy rodzinom, które przyjęły kapłana, za wszystkie spotkania, rozmowy i wspólną modlitwę. Rodziny, które nie mogły przyjąć księdza w wyznaczonym terminie proszę o zgłaszanie się w zakrystii lub na plebani celem ustalenia daty kolędy.